Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 21, 22A

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THỜI GIAN

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ KHÓA 21, 22A

 

             Kính gửi:- Các đơn vị trong trường;

                           - Phụ trách các chuyên ngành đào tạo Sau Đại học

                           - Các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, tiến sĩ trong trường;

                           - Toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học: khóa 21, 22, 23, 24;

                Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành Kế hoạch số 901/KH-ĐHĐL về việc Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 21, 22A.

            Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức lễ cụ thể như sau:

             Thời gian: 8h30 ngày 03/12/2016

             Địa điểm: A27.2

            Trân trọng thông báo.

Các tin khác