Tin Tức

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 21

 Trường Đại học Đà Lạt tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công cho 15 học viên cao học thuộc các ngành Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Văn học Việt Nam khóa 21

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán giải tích ngày 09/01/2016 tại A27.2

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật  ngày 09/01/2016 tại A27.4


Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam ngày 07/01/2016 tại A27.4
Các tin khác