Điểm thi

Điểm thi kết thúc học phần (Cập nhật ngày 25/7/2016)

1. Điểm thi kết thúc học phần Một số vấn đề về lịch sử, văn hóa triều Nguyễn - Lớp Lịch sử Việt Nam khóa 23

lsv04-lsvk23.pdf

2. Điểm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ

nn6001-lktk23.pdf

nnc01-tgtk22b-2.pdf

nnc01-lktk22b-2.pdf

nnc01-hptk22b-2.pdf

nnc01-vvnk22b-2.pdf

nnc01-sthk22b-2.pdf

nnc01-lsvk22b-2.pdf

Các tin khác