Thông báo

Thông báo thay đổi mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ và cam đoan

Đề nghị các anh chị học viên K20, K21, K22A thay đổi Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ và cam đoan như file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

2016_Mau17Moi.docx

Các tin khác