Luận văn - luận án

DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

STT

NGHIÊN CỨU SINH

CHUYÊN NGÀNH

TÊN ĐỀ TÀI

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DOWLOAD

 

1

Phan Phiến

Toán Giải tích

Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân.

1. PGS. TS. Tạ Lê Lợi

2007 - 2011

NCS01.pdf 

2. TS. Phạm Tiến Sơn

2

Phạm Gia Hưng

Các phương pháp hiệu chỉnh trong bài toán cân bằng và ứng dụng.

1. GS.TSKH. Lê Dũng Mưu

2009 - 2013

 NCS02.pdf

2. TS. Lê Minh Lưu

3

Trần Gia Lộc

Khai triển tiệm cận các tích phân kỳ dị.

1. GS. TSKH. Lê Dũng Tráng

2007 - 2014

 NCS03.pdf

2. TS. Trịnh Đức Tài

4

Trần Trịnh Minh Sơn

Các tính chất chính quy của nghiệm bài toán tối ưu .

GS. TSKH. Phan Quốc Khánh

2011 - 2016

 

5

Bùi Nguyễn Thảo Nguyên

Bất đảng thức Lojasiewicz, tương đương Tôpô và đa diện Newton.

1. PGS. TS. Phạm Tiến Sơn

2014 - 2017

 

2. TS. Đinh Sĩ Tiệp

6

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Lịch sử Việt Nam

Biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của người Raglai ở Ninh Thuận từ 1975 đến 2015.

1.  PGS. TS. Cao Thế Trình

2016 - 2019

 

2. TS. Bùi Văn Hùng

7

Trần Thị Thúy Nga

Công tác binh vận ở khu VI trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ 1961 đến 1975.

1.  TS. Bùi Văn Hùng

2016 - 2019

 

2. TS. Võ Tấn Tú

8

Nguyễn Công Thành

Phong trào yêu nước của các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng từ 1930 đến 1975.

1.  PGS. TS. Ngô Minh Oanh

2016 - 2019

 

2. TS. Hoàng Thị Như Ý

9

Bùi Thị Thoa

Quá trình du nhập và phát triển của tín ngưỡng thờ mẫu ở Lâm Đồng từ 1930 đến 2015.

1.  PGS. TS. Cao Thế Trình

2016 - 2019

 

2. TS. Hoàng Thị Như Ý

10

Vũ Văn Thuân

Đổi mới mô hình hợp tác xã trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở TPHCM từ 1986 đến 2015.

1. PGS. TS. Hà Minh Hồng

2016 - 2019

 

2. TS. Ngô Xuân Trường

Các tin khác