Tin Tức

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khoá 21 đợt 2 - khoá 22A đợt 1

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công cho 41 học viên cao học thuộc các ngành Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hoá phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán giải tích khoá 21 - đợt 2 ngày 04/6/2016 tại A7.3

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật khoá 22A - đợt 1 ngày 02/6/2016 tại A27.4

 

 

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hoá phân tích khoá 22A - đợt 1 ngày 28/5/2016 tại A27.4

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh thái học khoá 22A - đợt 1 ngày 04/6/2016 tại A7.4

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm khoá 21 - đợt 2 ngày 03/6/2016 tại A27.4

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam khoá 21 - đợt 2 ngày 04/6/2016 tại A27.4

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam khoá 22A - đợt 1 ngày 26/5/2016 tại A27.4

Các tin khác