Hồ sơ mở ngành trình độ thạc sĩ – Ngành Luật, mã số: 8380101

Hồ sơ mở ngành trình độ thạc sĩ – Ngành Luật, mã số: 8380101. Hồ sơ kèm theo các file đính kèm.


Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1

Phòng QLĐT Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1 và các mẫu bảo vệ luận văn. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.


Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm đến […]


XEM THÊM