Chuẩn đầu ra trình độ THẠC SĨ – Ngành Luật – Định hướng Ứng dụng

Chuẩn đầu ra trình độ THẠC SĨ – Ngành Luật – Định hướng Ứng dụng


Chuẩn đầu ra trình độ THẠC SĨ – Ngành Luật – Định hướng Nghiên cứu

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo – Trình độ thạc sĩ – Ngành Luật (Mã số: 838101) – Đinh hướng nghiên cứu


Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]


XEM THÊM